Waarom ligt speeltuin Pinkeltje op deze plek?

Om er achter te komen waarom speeltuin Pinkeltje juist op deze plek is gelokaliseerd moeten we de archieven in.

Alles houdt verband met de woningbouw van Hoenkoop. In de jaren tussen 1950 en 1970 is er een uitbreidingsplan gerealiseerd voor het gebied ten noorden van de weg Haastrecht-Oudewater. Dit om voornamelijk lintbebouwing tegen te gaan.

Naast incidentele nieuwbouw bleef de woningbouw langs de Meent en de Hoenkoopse Buurtweg na de oorlog beperkt tot enkele blokken. Aanvankelijk verliep de huizenbouw langs de Tramweg traag, maar later werd er in een wat sneller tempo gebouwd. In totaal werden er in deze nieuwe wijk zo’n 105 woningen gebouwd. Later werd nog een tweede uitbreiding gerealiseerd, maar vooralsnog was de wijk Hoenkoop grenzend aan de gemeente Oudewater een feit.

Binnen deze bebouwing bleef midden in de wijk een stuk grond braak liggen. Dit stuk moest beschikbaar blijven voor een eventueel openbaar gebouw zoals een school, kerk of ziekenhuis. Omdat Hoenkoop toch al op Oudewater was aangewezen, lag het niet voor de hand deze grond daarvoor benut zou worden. Daarom kon daar, op de plek waar het dus nog steeds is, speeltuin Pinkeltje haar vorm krijgen.

In de ‘De Schakel’, het orgaan van de Gemeenten Benschop, Polsbroek en Hoenkoop werd in augustus 1970 (dus een aantal jaren na de oprichting van de buurtvereniging) met enige trots al melding gedaan van buurtvereniging Pinkeltje. Een vereniging die ‘springlevend’ is en daardoor een bijzondere nuttige functie vervult in het gedeelte van Hoenkoop dat rechtstreeks aan Oudewater grenst. Nieuwe speeltoestellen en een winterberging/werkplaats werden na een toegezegd bedrag van de Gemeenteraad gerealiseerd.

In hetzelfde artikel schreef men; ‘Pinkeltje’- ga zo door, ook met uw kinderfeesten (dus toen al). De vele ouders zijn u er dankbaar voor. Nu zo’n 50 jaar later, is Pinkeltje nog steeds Pinkeltje en dus een speeltuin met een buurtvereniging die niet meer weg te denken is uit de gemeente… O nee, sorry, de wijk Hoenkoop!

[gallery_bank type=”images” format=”masonry” title=”false” desc=”false” responsive=”true” display=”all” sort_by=”random” special_effect=”none” animation_effect=”bounce” album_title=”false” album_id=”8″]