Naar een echte vereniging

Een echte vereniging? Maar Buurtvereniging Pinkeltje bestaat dit jaar toch 50 jaar? Dan is het toch ook al zolang een vereniging zult u denken.

Ja natuurlijk is Pinkeltje 50 jaar jong. Vanaf 1967 is de buurtvereniging actief met de mooie speeltuin en  de leuke activiteiten die het gehele jaar door worden georganiseerd.

Maar om een ‘echte’ vereniging te zijn moet dit formeel geregeld zijn. Tot in de jaren 90 waren vele vrijwilligers binnen de wijk Hoenkoop actief met de buurtvereniging. Echter bestond de vereniging niet officieel. In 1983 waren wel statuten opgesteld, maar deze waren niet via een notariële akte officieel bekrachtigd. Dat hoeft uiteraard niet direct een probleem te zijn. Maar als het gaat om wettelijke aansprakelijkheid en het uit naam handelen als vereniging, was het toch belangrijk dat dit geregeld zou worden.

Maar was Pinkeltje nu een buurtvereniging of een speeltuinvereniging. In de oudere notulen van vergaderingen e.d. is nog driftig gezocht naar de oorspronkelijke naam van de vereniging. Beide termen werden zowel vanuit de vereniging, als in diverse krantenartikelen, door elkaar heen gebruikt. Diep speurwerk liet echter zien dat Pinkeltje in 1967 was opgericht als buurtvereniging.

Vanuit het bestuur zijn indertijd een paar mensen gaan praten met mevrouw Biemans, toen de notaris hier in Oudewater, om ervoor te zorgen dat één en ander keurig op papier kwam. Een beetje vreemde situatie dat je iets gaat oprichten wat eigenlijk al jaren bestaat.

Maar goed, mevrouw Biemans heeft het indertijd allemaal keurig voor Buurtvereniging Pinkeltje geregeld. Officiële statuten en daaraan gekoppeld huishoudelijk reglement was het resultaat. Hiermee werd op 17 april 2002 Buurtvereniging Pinkeltje een ‘echte’ vereniging. Verder veranderde er gelukkig niets. Daarvoor en daarna werd er gewoon gespeeld in de speeltuin, werden er leuke activiteiten georganiseerd en bleef Buurtvereniging Pinkeltje zoals het was en is; de leukste vereniging van Hoenkoop!