AED in onze wijk, wij hebben jouw steun nodig!

Buurtvereniging Pinkeltje en HartslagNu Oudewater hebben de handen ineengeslagen, zodat er ook in onze buurt een AED komt te hangen. Hiervoor hebben wij jouw steun nodig!  Het doel is om met de buurtbewoners het bedrag van € 2000 bij elkaar te krijgen, zodat de AED bekostigd kan worden. Wij willen je dan ook vragen om dit doel te steunen en een bedrag te doneren. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de flyer in de bijlage.

Wanneer het benodigde bedrag niet wordt bereikt zullen de reeds gedoneerde bedragen worden teruggestort. Als het benodigde bedrag wordt overschreden zal dit geld als een reserve worden opgenomen voor het vervangen van de batterij als de AED is gebruikt. Dit zal als een aparte post in de boekhouding van de buurtvereniging zichtbaar zijn.

De donatietermijn loopt tot het einde van het jaar.