Als u in de wijk Hoenkoop woont of op het grondgebied van de voormalige gemeente Hoenkoop kunt u lid worden van Buurtvereniging Pinkeltje. Het lidmaatschap is gebaseerd op uw woonadres.
De contributie bedraagt €10,- per jaar.

Ook kunt u donateur worden van Buurtvereniging Pinkeltje voor €10,- per jaar.

Wilt u lid of donateur worden, stuur een mail met naam, adres en email adres naar: info@buurtverenigingpinkeltje.nl

Het rekeningnummer is: NL85 RABO 0352323574 t.n.v. Buurtvereniging Pinkeltje te Oudewater