In 1966 kwamen de eerste ideeën voor een speeltuin in de toenmalige gemeente Hoenkoop. Dit naar aanleiding van het uitbreidingsplan van Hoenkoop. In dit plan stond een stuk grond dat beschikbaar moest blijven voor een eventueel openbaar gebouw. Omdat Hoenkoop voor zijn voorzieningen al aangewezen was op de gemeente Oudewater, was het onwaarschijnlijk dat op dat stuk grond nog een gebouw zou komen zoals een school, kerk of ziekenhuis.

Voor het ontwikkelen van de speeltuin was een vergunning nodig van Gedeputeerde Staten.  Deze werd afgegeven en daarna konden de werkzaamheden beginnen. De gemeente Hoenkoop gaf 6500 gulden subsidie. Het braakliggend terrein werd door vrijwilligers klaargemaakt en gedraineerd. De speeltoestellen werden gemaakt met medewerking van de Coöperatie waar gelast en gebogen kon worden. Het schilderwerk werd in de garage onder het gemeentehuis gedaan.

Op 1 juli 1967 werd de speeltuin officieel geopend door Burgemeester Zielhuis onder de naam Pinkeltje. Er waren toen 86 leden die 5 gulden contributie per jaar betaalden.