De speeltuin is nog steeds het centrum van de buurt. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt door kinderen van basisscholen uit Oudewater en omstreken. Volgens het gemeentebestuur is de speeltuin een positief voorbeeld voor heel Oudewater.

Naast het organiseren van activiteiten voor de leden, is onderhoud van de speeltuin één van de hoofdtaken van de vereniging. Voor het onderhoud stelt de gemeente jaarlijks een subsidie beschikbaar.

Op dit moment zijn er 171 huishoudens lid en bedraagt de contributie € 10,- per jaar. De vereniging heeft een bestuur van 7 leden en een actieve onderhoudsploeg.