Ledenvergadering – 26 maart

Op dinsdag 26 maart 2024 vindt onze ledenvergadering plaats. Dit jaar zal de vergadering gehouden worden bij interieurzaak Alex Janmaat, Goudse Straatweg 34. De vergadering begint om 19.30 uur en tijdens deze bijeenkomst zullen alle belangrijke punten van het afgelopen jaar besproken worden. Daarnaast zullen we ook vooruitkijken naar de activiteiten die gepland zijn voor 2024. Hieronder vind je de agenda:

1.         Opening
2.         Notulen jaarvergadering van 2022
3.         Mededelingen
4.         Financieel verslag 2023
5.         Verslag van kascommissie
6.         Verslag activiteiten 2023
7.         Activiteiten 2024
8.         Terugblik en vooruitblik onderhoud speeltuin
8.         Bestuursverkiezing:
            – Hans van der Horst (aftredend/herkiesbaar)
9.         Rondvraag
10.       Sluiting + borrel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *