Jaarvergadering 17 mei 2022

Wij deze nodigen je uit om dinsdag 17 mei 2022 aanwezig te zijn bij onze jaarvergadering in Speeltuin Pinkeltje. Wij starten om 19.30 uur met de jaarvergadering, waarin alle belangrijke punten van het afgelopen jaar zullen worden behandeld. Ook zullen we vooruitblikken naar de activiteiten in 2022. Hieronder de agenda van de vergadering:

Agenda      

1.         Opening

2.         Notulen jaarvergadering van 2021

3.         Mededelingen

4.         Financieel verslag 2021

5.         Verslag van kascommissie

6.         Verslag activiteiten 2021

7.         Activiteiten 2022

8.         Bestuursverkiezing:

            – Peter Kool (aftredend/herkiesbaar)

9.         Rondvraag

10.       Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *