laatste nieuwsberichten rondom pinkeltje

Nieuws

UPDATE: Sinterklaasfeest 2021!

Zoals jullie allemaal gehoord hebben zullen er vrijdag extra maatregelen worden aangekondigd. Om niet op het laatste moment het programma te moeten omgooien, heeft het bestuur besloten dit nu alvast …

Activiteiten in 2021

Evenementen

Jaarvergadering / 22-7-2021
Najaarsactiviteit / nader te bepalen
Sinterklaas / 27 november 2021
Oud & Nieuw Party / 30 december 2021

Meld je aan als vrijwilliger of help mee in het onderhoudsteam van Buurtvereniging Pinkeltje!

Buurtvereniging Pinkeltje

Over ons

Hoe het begon

In 1966 kwamen de eerste ideeën voor een speeltuin in de toenmalige gemeente Hoenkoop. Dit naar aanleiding van het uitbreidingsplan van Hoenkoop. In dit plan stond een stuk grond dat beschikbaar moest blijven voor een eventueel openbaar gebouw. Omdat Hoenkoop voor zijn voorzieningen al aangewezen was op de gemeente Oudewater, was het onwaarschijnlijk dat op dat stuk grond nog een gebouw zou komen zoals een school, kerk of ziekenhuis.

Voor het ontwikkelen van de speeltuin was een vergunning nodig van Gedeputeerde Staten.  Deze werd afgegeven en daarna konden de werkzaamheden beginnen. De gemeente Hoenkoop gaf 6500 gulden subsidie. Het braakliggend terrein werd door vrijwilligers klaargemaakt en gedraineerd. De speeltoestellen werden gemaakt met medewerking van de Coöperatie waar gelast en gebogen kon worden. Het schilderwerk werd in de garage onder het gemeentehuis gedaan.

Op 1 juli 1967 werd de speeltuin officieel geopend door Burgemeester Zielhuis onder de naam Pinkeltje. Er waren toen 86 leden die 5 gulden contributie per jaar betaalden.

Heden

De speeltuin is nog steeds het centrum van de buurt. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt door kinderen van basisscholen uit Oudewater en omstreken. Volgens het gemeentebestuur is de speeltuin een positief voorbeeld voor heel Oudewater.

Naast het organiseren van activiteiten voor de leden, is onderhoud van de speeltuin één van de hoofdtaken van de vereniging. Voor het onderhoud stelt de gemeente jaarlijks een subsidie beschikbaar.

Op dit moment zijn er 171 huishoudens lid en bedraagt de contributie € 10,- per jaar. De vereniging heeft een bestuur van 7 leden en een actieve onderhoudsploeg.

Leuke feitjes

Feiten & weetjes

1967
Ontstaan
5
Evenementen per jaar
10
Lidmaatschapskosten per jaar
150
Voordeuren